N款幼兒園春天小動物手工製作!

Go528523     2017-02-23     檢舉

蝴蝶,立體的喲!

N款幼兒園春天小動物手工製作!
N款幼兒園春天小動物手工製作!N款幼兒園春天小動物手工製作!

青蛙,紙盤手工

N款幼兒園春天小動物手工製作!
N款幼兒園春天小動物手工製作!N款幼兒園春天小動物手工製作!N款幼兒園春天小動物手工製作!
N款幼兒園春天小動物手工製作!N款幼兒園春天小動物手工製作!

立體小魚,聯繫編制技巧哦|!

N款幼兒園春天小動物手工製作!
N款幼兒園春天小動物手工製作!N款幼兒園春天小動物手工製作!

森林裡還有更多的小動物哦!你能認出來嘛O(∩_∩)O~

N款幼兒園春天小動物手工製作!
N款幼兒園春天小動物手工製作!N款幼兒園春天小動物手工製作!

還有貓頭鷹呢!

N款幼兒園春天小動物手工製作!
N款幼兒園春天小動物手工製作!

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................vv

歡迎投稿:爆料或者吐槽, 加入我們群組《我要爆料》,或者發郵件到我要爆料粉絲頁。我們會有專門記者,幫你編輯成為文章,發布到我們網站。